Öka eran intäkt genom hyra ut tak och mark

Är du fastighetsägare med stora takytor? Har ni outnyttjad mark för batterilagring?
Vad vi söker?

Fastigheter med stora outnyttjade takytor, gärna med kombination av tillgänglig mark för våra energiprojekt. 

Detta ger er som fastighetsägare en hyresintäkt som ni inte erhåller idag. Utöver den ekonomiska delen, så bidrar ni till energiomställningen, vår natur och framtid. 

Från början till slut!
Hur fungera vår process?

Vi börjar med att säkerställa så att din fastighet har den typ av förutsättningar som krävs för att utvecklas till ett framgångsrikt och kvalitativt projekt. Är förutsättningarna gynnsamma och vi ser det finns potential för alla involverade parter, så erbjuder vi Er att teckna ett nyttjandesättsavtal med Earendel. 

Därefter söker och säkerställer vi alla tillstånd för att kunna färdigställa och driva anläggningen. Med vår kvalitativa och effektiva process kan vi förkorta etableringstiden och få projekt i drift på bara ett eller ett par år.

Vilka fördelar har detta för er som fastighetsägare? 

  1. En tidigare outnyttjad yta som nu genererar en intäkt.

  2. Värdet på fastigheten ökar. 

  3. Bidrar till grön energi.

  4. Binder inget kapital.

  5. Möjligheter att köpa loss anläggningen.

Vill du veta mer? Vi hör gärna av oss till dig!
Namn E-post Meddelande Skicka in